สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma

ธรรมะออนไลน์ => กระดานถาม-ตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 06, 2012, 09:27:32 PMหัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 06, 2012, 09:27:32 PM
มันจะเป็นการแลกเปลี่ยนในความรู้ที่เป็นมุมมองถ้าท่านตอบ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ธีระ ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 02:04:08 PM
เวลาโมโหจะร้ายมาก ทำอย่างไรดี


หัวข้อ: โมโหร้าย ทำอย่างไรดี
เริ่มหัวข้อโดย: ธีระ ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 02:09:52 PM
เวลาโกรธลืมดัว มักจะโมโหร้ายอารมณ์พุ่งเอาไว้ไม่อยู่ อยากแก้ไขดัวเอง พยายามแล้วไม่หาย ด้องมาเสียใจทีหลังทุกครั้ง เหมือนมันไม่ใช่ดัวของเราเอง ช่วยแนะนำด้วยครับ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: เกียรติคุณ ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 07:04:31 PM
ธรรมชาติใดย่อมคิด ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า  "จิต"
                  
ธรรมชาติใดย่อมน้อมไปหาอารมณ์ ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า   "มโน"
                  
จิตที่รวบรวมอารมณ์ไว้ภายในนั่นแหละชื่อว่า    "หทัย"
                  
ธรรมชาติฉันทะ  คือความพอใจที่มีอยู่ในใจนั้นชื่อว่า      "มนัส"
                  
จิตเป็นธรรมชาตฺที่ผ่องใส จึงชื่อว่า     "ปัณฑระ"
                  
มนะที่เป็นอายตนะ คือเครื่องต่อ จึงชื่อว่า     "มนายตนะ"
                  
มนะที่เป็นอินทรีย์  คือครองความเป็นใหญ่ จึงชื่อว่า   "มนินทรีย์"
                
ธรรมชาติใดที่รู้อารมณ์  ธรรมชาตินั้นชื่อว่า   "วิญญาณ"
                  
วิญญาณที่เป็นขันธ์ จึงชื่อว่า      "วิญญาณขันธ์"

มนะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่รู้อารมณ์ จึงชื่อว่า    "มโนวิญญาณธาตุ"

ทั้งหมดนี้คือจิตทั้งหมดที่ทำหน้าที่ที่มีสภาวะต่างๆกันไป


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: เกียรติคุณ ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 11:13:32 PM
อ้างถึง
ธีระ
เวลาโกรธลืมดัว มักจะโมโหร้ายอารมณ์พุ่งเอาไว้ไม่อยู่ อยากแก้ไขดัวเอง พยายามแล้วไม่หาย ด้องมาเสียใจทีหลังทุกครั้ง เหมือนมันไม่ใช่ดัวของเราเอง ช่วยแนะนำด้วยครับ

พึงเจริญสติแล้วระลึกไว้ในใจอยู่เนืองๆเสมอๆดังนี้ว่า
- เราไม่อาจจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดั่งที่ใจเราปารถนาใคร่ได้ยินดีไปหมดทุกอย่าง เราย่อมมีความผิดหวังไม่สมดั่งหวังตั้งความพอใจยินดีเป็นธรรมดา
- เราทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอกับสิ่งอันไม่เเป็นที่รักที่พอใจยินดีอยู่ทุกวันทุกเวลา อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  แล้ไม่สามารถบังคับสิ่งใดๆให้เป็นไปตามใจเราต้องการได้
- พึงตั้งสติรู้จักหยุด ให้หยุดคิดก่อนที่จะทำการใดๆด้วยอารมณ์ หยุดที่จะกระทำในการนั้นแล้วนำมาตรึกนึกพิจารณาถึงผลได้-ผลเสียใดๆหากเราได้กระทำการนั้นๆลงไปในตอนนี้ มันจะควรและเหมาะแก่กาลหรือไม่
- พึงตั้งสติรู้จักประมาณตน ให้มองย้อนดูถึงสิ่งที่ตนเองนั้นเป็นอยู่ เรามีค่ามากพอที่จะกระทำสิ่งที่เราใคร่ครวญหรือต้องการที่จะทำอยู่ไหม อย่าให้ความสำคัญตนเองมากไปเพราะเราอาจจะไม่มีค่าใดๆเลยกับคนอื่นก็เป็นได้ อย่าตั้งหวังมากจนเกินกว่าที่ตนจะทำได้ แล้วเจริญในใจเสมอๆว่าเราไม่มีค่าสูงเกินกว่าใคร ให้ระลึกดังนี้ว่า "พระสารีบุตร ท่านยังพึงระลึกในใจอยู่เนืองๆว่าท่านเป็นแค่เศษผ้าขี้ริ้ว ทีมีคุณค่าเพียงน้อยนิดไม่ได้อยู่สูงกว่าใคร"
- พึงตั้งสติรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ได้มีที่เป็นอยู่ แม้มันไม่มีเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้เสียไปมากกว่าเดิม อยู่ที่เราต้องยอมรับความเป็นจริง พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ อย่าคิดหวังทะยานอยากที่จะได้เกินตัวมันจะนำความทุกข์มาให้
- มองหาสิ่งที่เราเอามาตั้งสำคัญมั่นหมายไว้ในใจ ดับที่ความพอใจยินดีนั้นๆ
- ติดข้องใจสิ่งใด ให้ละสิ่งนั้นด้วยใช้สติพิจารณาจนเห็นจริงด้วยปัญญาถึง ผลดี-ผลร้าย ในสิ่งที่เราติดข้องใจนั้นๆ
- จิตจะเข้าสู่อุเบกขา

- พึงเจริญเมตตาจิตอยู่เนืองๆเพื่อลดสภาพจิตที่ขุ่นมัวในใจ รู้จักนึกคิดปารถนาดี ปารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขพ้นจากทุกข์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
- พึงเจริญภาวนาในใจไม่ให้เราเป็นผู้ผูกจองเวรใคร ไม่ให้เราพยายาบาทเบียดเบียนใคร ให้เราเป็นผู้มีปกติสุข มีจิตผ่องใส มีใจ เอื้อเฟื้อ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 12:44:20 AM
ท่านเกียรติคุณเป็นบุคลากรที่มีความรู้สูง....สัมมาทิฎฐิ..ขอชมเชยครับ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 01:00:03 AM
ท่านธีระ  เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก  วิธีการกำราบโทสะ  เราต้องฝึกเจริญสมาธิในรูบแบบของ  อนาปาณสติ  ให้กำหนดรู้ในลมหายใจตามหลักของอณาปานสติ  ตลอดเวลา  ทุกๆอาริยบทของเรา  ไม่ว่าจะนั่ง จะยืน จะนอน  จะเดิน  ตัวนี้จะทำให้เรามีความตื่นตัวและรับรู้อารมณ์  ทั้งภายนอกด้วยและภายใน
อยู่สมำ่เสมอ....พรุ่งนี้จะมาตอบต่อ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบ ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 07:31:13 PM
อยากเรียนถามพระผู้รู้ครับ ในงานรับปริญญาบัตร เป็นงานมงคลทำไมเขาจึ่งจัดตั้งพระพุทธไว้ทางซ้ายพระสงฆ์ ครับ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบ ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 07:37:51 PM
ในยุดปัจจุบันเทียนเข้าพรรษาดูเหมือนหมดความสำคัญเพราะวัดไม่ค่อยนำไปใช้
เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าทั้งชุด จะผิดประเพณี +จารีด ไหมถ้าไม่ถวายเทียน
มีในพุทธบัณญัติไหมว่าต้องเป็นเทียนเท่านั้นจึงจะได้กุศลแรง


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 23, 2012, 12:06:31 PM
วันเวลาเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน  การปรับตัวตามกาลตามเวลาให้คงอยู่และอยู่ใด ตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์  และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  คงจะไม่เป็นการบิดเบือนจารีต  ในพุทธบัญญัติไม่มี  มันเป็นการทำตามจารีตที่ควรทำใสมัยก่อนโน้น  แต่ในสมัยนี้เทียนนั้นไม่คอ่ยจะมีประโยชน์มากสักเท่าใดนัก  ก็ดีครับการที่เรานำหลอดไฟ  โคมไฟ  พัดลม  ไปทำบุญในวันเข้าพรรษา  เป็นสิ่งดีและมีประโยชน์  แต่ก็ต้องไม่ลืมเทียนนะครับ  เพราะว่ามันเป็นอัตตาลักณ์ที่ดีที่เป็นประเพณี  เยาว์ชนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ด้วยด้านประเพณีวัฒนะธรรมด้วยครับ  บุญนั้นสำเร็จด้วยเจตนาของเราครับ  ส่วนกุศลนั้นเป็นปัญญาที่ขัดเกลาจิตใจเราให้ทำในสิ่งที่เป็นบุญ  ส่วนวิบากผลของการกระทำเราได้แน่นอนครับ  เพราะศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรม ...แปลว่าการกระทำใดทั้งปวงของเรา  เราแลต้องเป็นผู้รับผลนั้นๆ


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: Wacaholic ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 01:26:12 AM
สวัสดีครับ, สมาชิกใหม่ขอฝึกฝนเกลาปัญญาแกตนเองด้วยคนนะครับ
------------------------------

จิต คืออะไร ?

จิต นั้นคือ "ความว่าง" ที่ถูกปรุงแต่งสร้างมาจากเหตุ และปัจจัยประกอบกัน

จึงก่อให้ เกิดรูปเวทนา เกิดนามสัญญา เกิดขันธ์สังขาร เกิดวิญญาณ   

โดยทั่วไปมักเข้าใจว่า จิต คือ วิญญาณ และ วิญญาณ ก็คือ จิต     

แต่อันที่จริงความเข้าใจนี้เกรงว่าจะไม่ถูกต้อง   

จิต คือ ตัวคิด   วิญญาณ คือ ตัวรู้ ไม่เหมือนกันทั้ง จิต และ วิญญาณ

ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น


หัวข้อ: จิตคืออะไร
เริ่มหัวข้อโดย: ประวิต ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 02:56:05 PM
ใกล้เคียงแล้วละท่าน
การเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิต
จะเป็นคำตอบสุดท้าย  ลองค้นหาดูนะครับ

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

| HTML Hit Counters