สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma

ธรรมะออนไลน์ => อ่าน เขียน สุภาษิต => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหน้าวัด ที่ ตุลาคม 01, 2010, 08:13:37 PMหัวข้อ: ชยวรรค คือ หมวดชนะ.
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหน้าวัด ที่ ตุลาคม 01, 2010, 08:13:37 PM
นักธรรมตรี - พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑ - หน้าที่ 22
๘.  ชยวรรค  คือ  หมวดชนะ.
        ๑๓๐. ชยํ  เวรํ  ปสวติ.
            ผู้ชนะ  ย่อมก่อเวร.
            สํ.  ส.  ๑๕/๑๒๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒.
        ๑๓๑. สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ.
            การให้ธรรม  ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.
        ๑๓๒. สพฺพรสํ  ธมฺมรโส  ชินาติ.
            รสแห่งธรรม  ย่อมชนะรสทั้งปวง.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.
         ๑๓๓. สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ.           
            ความยินดีในธรรม  ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.
        ๑๓๔. ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺขํ  ชินาติ.
            ความสิ้นตัณหา  ย่อมชนะทุกทั้งปวง.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓.
        ๑๓๕. น  ตํ  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  ยํ  ชิตํ  อวชิยฺยติ.
            ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้  ความชนะนั้นไม่ดี.
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒.
        ๑๓๖. ตํ  โข  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  ยํ  ชิตํ  นาวชิยฺยติ.
            ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้  ความชนะนั้นดี.
            ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒.
        ๑๓๗. อกฺโกเธน  ชิเน  โกธํ.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐.
        ๑๓๘. อสาธุ  สาธุนา  ชิเน.
            พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐.
        ๑๓๙. ชิเน  กทริยํ  ทาเนน.
            พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐.
        ๑๔๐. สจฺเจนาลิกวาทินํ.             
           พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง.
            ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  ขุ.  ชา.  ทุก.  ๒๗/๕๐.

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

| HTML Hit Counters