สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma

ธรรมะออนไลน์ => อ่าน เขียน สุภาษิต => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหน้าวัด ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:23:46 PMหัวข้อ: พุทธศาสนสุภาษิต
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหน้าวัด ที่ สิงหาคม 21, 2010, 10:23:46 PM
ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ


เกียรติ ไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมหทยสฺส สทิสี วาจาหะทะยัดสะ สะทิสี วาจาวาจาเช่นเดียวกับใจยํ หิ กยิรา ตํ หิ วเทยัง หิ กะยิรา ตัง หิ วะเทจะทำสิ่งใด พึงพูดสิ่งนั้นกุทธํ อปฺปฏิกุธฌนฺโต สงฺคมํ เชติกุดทัง อับปะติกุดชันโต สังคะมัง เชติผู้ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากโกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติโกทะโน ทุบพันโน โหติคนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณไม่งาม

 สํโวหาเรน โสเจยฺย เวทิตพฺพํสังโวหาเรนะ โสเจยยะ เวทิตับพังความสะอาด พึงทราบด้วยถ้อยคำสำนวน
 

วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํวาจัง ปะมุนเจ กุสะลัง นาติเวลังถึงวาจาดี ก็ไม่ควรกล่าวให้เกินกาล 


น ปรํ นาปิ อตฺตานํ วิหึสตินะ ปะรัง นาปิ อัดตานัง วิหิงสะติอย่าเบียดเบียนคนอื่น และแม้แต่ตนเอง 


กาลญฺจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺสกาลันจะ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะคนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร
 

ปญฺญาปมาณํ กถิตวากฺยํปัญญาปะมานัง กะถิตะวาก-กะยังคำพูด ย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูดน คุยฺหสฺส ปสตฺถมาวิกมฺมํนะ คุยหัดสะ ปะสัดถะมาวิกัมมังบัณฑิตไม่สรรเสริญการเปิดเผยความลับอนิปฺผนฺนตาย สเหยฺย ธีโรอะนิปผันนะตายะ สะเหยยะ ทีโรเมื่อทำงานยังไม่เสร็จ คนฉลาดย่อมอดกลั้นไว้สยํ กตานิ ปุญญานิ ตํ ธนํสะยัง กะตานิ ปุนยานิ ตัง ทะนังความดีที่ทำตนเองไว้ จะเป็นทรัพย์เฉพาะตน 


สติมโต สทา ภทฺทํสะติมะโต สะทา พัดทังคนมีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา

  อ้างอิงจาก   www.ch7.com

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

HTML Hit Counters